Have a Question? Ask a Philosopher

philosopher1.jpgAn interesting experiment, as described by Inside Higher Ed, involves a website called Ask Philosophers where people send in their questions and philosophers respond with answers. The website is designed for the general public:

“I just thought that the Web offered philosophers a chance to do public service of the kind that they haven’t always had,” says Alexander George, chair of philosophy at Amherst College and creator of the site. “Philosophy is ubiquitous in people’s lives, but there is an unfortunate disconnect between the interests of most people in philosophy and their access to information about philosophy and the great ideas and history of philosophy.”

George recruited 34 other philosophers — many from Amherst and colleges in New England, but others from colleges elsewhere in the United States or the world. The panelists were selected for having expertise in different areas — medical ethics, Chinese philosophy, African philosophy, the philosophy of love and sex. . . .

The way the site works is that George reviews questions that are submitted by reviewers and posts those that are appropriate. . . . Then panelists pick questions to answer — George hopes they will tackle 1-2 questions a week. Those who want to comment on the answers or converse among themselves can do so on a Google group that George has also created.

You may also like...

6 Responses

 1. realchaarmer says:

  I was interested in finding out the policy on pictures being displayed of a deceased person. I had a family member whose husband died and I never see pictures of the husband displayed in the house. Is this concurrent with your religious beliefs? Thank you.

 2. Bruce says:

  Dear Ask Philosophers,

  Do I need a Ph.D. in philosophy to ask interesting questions about philosophy? 😉

 3. Teacher Education Philosophy is a topic on my teaching English as a foreign language blog.

  A teacher’s philosophy of education is now used as a major marketing strategy by savvy teachers and has become an essential component of a teacher’s CV and portfolio. It has evolved to become part of the teacher’s personal profile, which outlines all of his essential skill sets and unique qualities, and highlights the teacher’s specialties.

  “What is YOUR philosophy of education?”, is becoming a more commonly asked question in interviews. If you “don’t have one” now would be a good time to more thoroughly investigate aspects of one. Add your philosophy to all your teaching areas. Let it pervade what you do and how you approach your craft from every angle from preparation to class activities, problem-solving, discipline and assessment. Your philosophy helps set you apart from those who might just show up, do the minimum and collect their paychecks. In these days of increasing professionalism, increased requisites for teaching staff and higher expectations on the part of Educational Administrators, TEFL teachers, regardless of current status, simply cannot afford to be lax.

  Prof. Larry M. Lynch

  Santiago de Cali University

  Cali, Colombia

  http://bettereflteacher.blogspot.com/

 4. lucas says:

  I’ve been thinking of being a philosopher, but i need help. Can you tell me some things about being a philosopher? 🙂

 5. Christian says:

  You cannot be a philosopher you can only speak pshilosophy.For that you have to be a very open minded to see things in white and black.Well that requiers for you to have a large knowledge in different domains.For starters read creations of other fathers of philosophy like Cicero for example.

 6. Evrimleşen Tek Şey Bilimdir.

  TERSİNİM TEORİSİ TANITIMI
  Tersinim teorisi Türk düşünür ve yazarlarından Hüdai ÇAKMAK’ın ortaya attığı teoridir.

  Varoluş insanoğlunun var edildiği ilk anlardan beri ilgisini çekmiş, konusunda pek çok fikirler, düşünceler ortaya atılmış, teoriler üretilmiştir. Bu teoriler çok ve çeşitli olmasına rağmen varoluş bir Yaratıcının eseridir ya da bir Yaratıcının eseri değildir, rastlantılarla oluşmuştur cevaplarına uygun olmak üzere iki büyük grupta toplanır.

  Bir teori gerçek olduğu kuvvetle inanılan bir varsayım üzerine kurulur, ayrıntılanır ve kanıtlanmaya çalışılır. Ulaşılan bilimsel sonuçlar genelde doğru olduğu kuvvetle inanılan varsayıma uygun olarak yorumlanır. Temel varsayımın yanlış olabileceği hiç bir zaman düşünülmez. Tek taraflı düşünce bilimin en büyük düşmanıdır. Bu da bilimin olması gereken tarafsızlığına gölge düşürdüğü gibi pek çok hata ve yanlışlara yol açar, yanlış ve hatalara sürükler, sonuçta teorileri bilim dışına iter.

  Örneğin evrim teorisinin doğruluğu kuvvetle inanılan varsayımı milyonlarca tür ve cinste olan tüm canlıların rastlantılarla oluşmuş bir canlı hücresinin zamanla evrimleşmesi sonucu oluştuğudur.

  Bir evrim teorisi taraftarı hiç bir zaman bu temel varsayımın yanlış olabileceğini düşünmez. Bilimsel bulguları bu temel varsayıma uygun yorumlanmaya çalışır. Bu yorumların temel kanun ve ilkelerle çelişip çelişmediğine pek dikkat etmez. Kimilerini görmezlikten, bilmezlikten gelir.

  Tersinim teorisinin kurgulanma yöntemi bu uygulamanın tamamen tersidir.

  Önce bilimsel sonuç daha sonra ulaşılan sonuca göre varsayım ilkesine dayanır. Bu nedenle bilimin ortaya koyduğu tüm kanun ve ilkelerle uyumludur, hiç biriyle çelişmez.

  Tersinim teorisi herhangi bir teoriye karşıt ya da destek olmak amacıyla ortaya konulmuş değildir. Tamamen kendine özeldir. Varoluşun belki de en büyük gerçeği üzerine kurulu olduğundan evrenseldir.

  Tersinim teorisi maddenin sakımı, entropi, yapmanın zor bozmanın kolay olduğu ilkesi gibi tüm doğal kanun ve ilkeleri temel alır. Karşıtı olan diğer teorilerin bilimsel yöntemlerle doğruluğu onaylanmış esaslarını da temel almaktan çekinmediği gibi olmayana ergi metoduyla yanlışlıkları kanıtlanmış olanlardan da yararlanır.

  Bu nedenle tersinim bilim dışına kaymadığı gibi konusundaki tüm teorilerin bilimle doğrulanmış temellerinin birleştiği bir sentez, bir odak durumundadır.

  Tersinim teorisi özet olarak bilimsel araştırmaların sonuçları olan şu esasları temel alır.

  1)-Evrenimizin bir sınırı vardır. Gitgide genişlemektedir ve barındırdığı madde miktarı belirlidir. Diğer ifade ile evrenimiz kapalı bir düzenli sistemler bütünlüğüdür. Çeşitli kanun ve ilkelerle kontrol edilen devinimler içindedir.

  2)-Tersinim teorisine göre evrenimiz, evrenimize benzeyen ya da benzemeyen sonsuz sayıda varlıkların olduğu, ezelden gelip ebede giden saf enerjiden (nurdan) oluşmuş, Bir Büyük Bütünün içinde yüzmektedir. Büyük Bütün tarafından çepeçevre kuşatılmıştır. Tersinim bu görüşüne kanıt olarak maddenin sakımı kanununu gösterir.

  3)-Varoluşun değişmez kanun ve ilkelerle kurgulanmış kompleks bir bütün oluşu bir eser olduğunu gösterir. Eserler ise bilgi, irade, güç, madde ve yeterli zaman beşlemesinin sonucudur. Bilgi ve güç sahibi bir varedici İrade vardır ve eserlerinin dışındadır.

  4)-Art arda gelen olaylar dizimi olarak tarif edilen zaman devinim ve değişim içinde olan evrenimize ve diğerlerine özeldir. Zaman, ezelden gelip ebede uzandığından durağan, bu nedenle değişmez ve hareketsiz olan Büyük Bütün için söz konusu değildir.

  5)-Değişim, varoluşun herhangi bir olgusundaki düzen sahibi sistemlerde bozunum (tersinim) şeklindedir.

  6)-Tersinim teorisine göre Varoluş, tüm evreni kapsayan kompleks bir bütündür. Canlılık ve cansızlık olarak ayrılmaz.

  7)-Varoluş (evrenimiz) canlılığın oluşum ve devamlılığı amaçlıdır. Her şey bu amaca uygun planlanmış ve var edilmiştir.

  8)-Canlılar evrim teorisi iddiasının aksine gelişim değil, tersinim gösterir.

  Canlılar tersinime engel olmak için savunma, korunma, bağışıklık gibi mükemmel sistemlerle korunmaya çalışılmıştır. Fakat tersinim her durumda az ya da çok etkisini gösterir.

  9)-Her canlı türünün mükemmel ve eksiksiz yaratılmış bir arı ırkı vardır. Diğer tür ve çeşitler arı ırkların tersinimi sonuçlarıdır.

  10)-Tersinime uğramış arı ırklardan kimi özelliklerini yitirmiş ya da zayıflatmış diğer ırklar oluşur. Canlı yaşam avantajlarını büyük ölçüde zayıflatmış yada yitmiş ise hayat sahnesinden silinir.

  11)-Hiç bir canlı varlığını tersinime uğramamış olarak geleceğe aktaramaz.

  Teori sekiz ciltle kitaplaştırılmıştır ve tamamen bilimseldir. Tek kitaplık özeti mevcuttur.

  Sorular ve irtibat: tersinim@gmail.com

  tersinim.net